Skip to content

360° Virtual Tour

Colosseum

       เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมัน และสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัส ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 10 ปี

ที่มา : happylongway

ภายนอกของ

The Roman Pantheon

ภายในของ

Colosseum 360°

Gallery

ที่มา : unsplash

The Roman Pantheon

       วิหารแพนธีออน (Pantheon) เป็นวิหารรูปทรงจตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโรม โดยมีอายุมากกว่า 2,000 ปี แม้ว่าจะมีประวัติและความเป็นมาที่ยังไม่แน่ชัดนักแต่วิหารแห่งนี้แสดงให้เห็นได้ชัดถึงศิลปะเก่าแก่ในยุคโรมัน รวมถึงฝีมือและความชาญฉลาดในการออกแบบอย่างรอบคอบของสถาปนิกในอดีต

       แพนธีออนถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยก่อนที่จะเริ่มนับคริสต์ศักราชประมาณ 20 ปี ในยุคของจักรพรรดิ Marcus Agrippa โดยได้ปรากฎการแกะสลัก M.Agrippa ไว้ที่บริเวณหน้าบันของตัวอาคาร ด้วยการออกแบบและการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมจึงทำให้วิหารแห่งนี้นั้นนับเป็นสิ่งก่อสร้างเดียวที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคโรมันและยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดที่มีเหลืออยู่ Pantheon นั้นเป็นชื่อที่มีความหมายมาจาก All of god หรือวิหารแห่งเทพ ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ แต่อีกนัยหนึ่งนั้นแปลได้ว่าเป็นที่เก็บศพ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ได้เป็นที่เก็บศพของบุคคลสำคัญเช่นกันจึงยังไม่แน่ชัดในวัตถุประสงค์ของการสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นมาเลยทีเดียว

ที่มา : talontiew

ภายนอกของ

The Roman Pantheon 360°

ภายในของ

The Roman Pantheon 360°

Gallery

ที่มา : unsplash

The Roman Forum

       โรมันฟอรั่ม (Roman Forum) คือซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันในอดีต อาณาจักรที่มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 6.5 ล้านตารางกิโลเมตร มีศูนย์กลางคือซากปรักหักพังแห่งนี้ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญมากมาย ทั้งยังเป็นจุดนัดพบที่สำคัญของคนในยุคนั้นอีกด้วย

ที่มา : palanla

ภายนอกของ

The Roman Forum 360°

ภายในของ

The Roman Forum 360°

Gallery

ที่มา : unsplash

The Amphitheatre of Pompeii

       เมืองปอมเปอี (Pompeii) ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 550 ปีก่อนคริสตกาล แต่ยังเป็นเพียงเมืองของชนเผ่าเร่ร่อน จนกระทั่ง 80 ปีก่อนคริสตกาล ปอมเปอีจึงได้เป็นเมืองของอาณาจักรโรมัน และชาวปอมเปอีจึงได้รับการยอมรับเป็นพลเมืองโรมัน หลังจากนั้นไม่นาน ชาวโรมันที่มั่งคั่งพากันสร้างบ้านพักตากอากาศตามชายฝั่งทะเลของปอมเปอี และบริเวณลาดเขาของภูเขาไฟวิสุเวียส และผู้คนเหล่านี้ได้ลงทุนทำอุตสาหกรรมผลิดสิ่งหรูหราฟุ่มเฟือยขึ้นในเมืองนี้

ที่มา : travel.trueid

ภายนอกของ

The Amphitheatre

of Pompeii 360°

ภายในของ

The Amphitheatre

of Pompeii 360°

Gallery

ที่มา : pompeiin

Northern aisle of the Basilica of Maxentius in Rome

       มหาวิหารคอนสแตนติน (Basilica of Constantine) ชื่อเดิม Basilica of Maxentius ห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีหลังคาในโรมเริ่มต้นโดยจักรพรรดิ Maxentius และสร้างเสร็จโดย Constantine เกี่ยวกับโฆษณา 313 อาคารขนาดใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาวิหารโรมันมีพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางหลา (5,600 ตารางเมตร) และรวมโบสถ์กลางที่ยาว 265 ฟุต (80 ม.) และกว้าง 83 ฟุต (25 ม.)

ที่มา : delphipages.live

ภายนอกของ

Basilica of Maxentius 360°

ภายในของ

Basilica of Maxentius 360°

Gallery

ที่มา : colosseumrometickets

Trajan Forum

       เวทีนี้สร้างขึ้นตามคำสั่งของจักรพรรดิ ทราจัน กับการทำลายล้างของสงคราม จากการพิชิต ดาเซียซึ่งสิ้นสุดในปี 106 การก่อสร้างเริ่มขึ้นระหว่างปี 105 ถึง 107 ให้เป็นไปตาม Fasti Ostienses ฟอรั่มเปิดตัวในปี 112 คอลัมน์ของ Trajan ถูกสร้างขึ้นและเปิดตัวในปี 113 ในการสร้างคอมเพล็กซ์ที่ยิ่งใหญ่นี้จำเป็นต้องมีการขุดค้นอย่างกว้างขวาง คนงานได้กำจัดสันเขาที่เชื่อมต่อกับ Quirinal และแคปิโทลีน (Campidoglio) เนินเขา. มีการขุดดินและหินกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรทิ้งนอกพื้นที่ Porta Collina. เป็นไปได้ว่าการขุดค้นเริ่มขึ้นภายใต้ จักรพรรดิโดมิเตียนในขณะที่โครงการของฟอรั่มเป็นของสถาปนิก อพอลโลโดรัสแห่งดามัสกัส, ที่ร่วมกับจักรพรรดิ Trajan ในแคมเปญ Dacian ในช่วงเวลาของการก่อสร้างมีโครงการอื่น ๆ เกิดขึ้นมากมาย การก่อสร้าง ตลาดทราจัน, การปรับปรุงใหม่ของ ฟอรัมของซีซาร์ (ที่ไหน Basilica Argentaria ถูกสร้างขึ้น) และวิหาร Venus Genetrix.สารานุกรม

ที่มา : th.wikiqube

ภายนอกของ

Trajan Forum 360°

ภายนอกของ

Trajan Forum 360°

Gallery

ที่มา : delphipages

National Roman Museum

       พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโรมัน (National Roman Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีหลายสาขาในอาคารที่แยกจากกันไปทั่วกรุงโรมประทศอิตาลี โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดนิทรรศการแสดงโชว์ประวัติศาสตร์จากการค้นพบสถาปัตยกรรมและวัตถุต่างๆ ทางโบราณคดีจากสมัยโรมยุคโบราณ จุดมุ่งหมายแรกของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโรมนั้นคือการจัดรวบรวมและจัดแสดงวัตถุทางโบราณคดีที่ถูกค้นพบในระหว่างที่ได้ขุดค้นภายหลังจากที่รวมสหภาพแห่งกรุงโรมกับราชอาณาจักรอิตาลี โดยผลงานเริ่มแรกที่ได้รวบรวมมาจัดแสดงโชว์ภายในพิพิธภัณฑ์นั่นเป็นงานโบราณคดีที่รวบรวมโดยนักโบราณคดีและนักบวชนิกายเยซูอิต ซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณนี้นั้นเคยเป็นที่ตั้งของโบสถ์ Jesuit Complex of Sant’Ignazio หลังจากนั้นคอลเลคชั่นเหล่านี้ก็ได้ถูกยึดครองโดยรัฐในช่วงปี 1874 หลังจากที่ได้มีการปราบปรามทางสังคมของพระเยซู แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นพพิพิธภัณฑ์รอยัลและตั้งใจจะย้ายที่จัดเก็บไปที่ Tiberine Museum ซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี

ที่มา : talontiew

ภายนอกของ

National Roman Museum 360°

ภายนอกของ

National Roman Museum 360°

Gallery

ที่มา : inexhibit